https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Mbrojtja &
Promovimi
i gruas në jetën shoqërore

https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Mbrojtja &
Promovimi
i gruas në jetën shoqërore

Çfarë ofrojmë

Profili specifik i organizatës është se bazohet në çështjet dhe në problemet e grave veçanërisht ato me probleme dhune, të grupmoshave, niveleve e besimeve të ndryshme nga zonat urbane e ato rurale si dhe në rritjen e pjesmarrjes së gruas në jetën publike kryesisht në politikë dhe në vendimmarrje.
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

Qendra e Këshillimit

Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Strehëza e emergjencës

Ofron për rastet e paraqitura në Strehëzën e emergjencës apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

Studio Avokatore

Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_01.jpg

Pyet avokatin

Për të gjitha gratë në nevojë ne ofrojmë shërbimin e Avokatit Online duke ofruar asistencë dhe zgjidhje të shpejtë
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/fga_img_inside.png
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Forumi i Gruas Elbasan


Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan” është krijuar në Gusht të vitit 1991 si degë e Forumit të Pavaruar të Gruas Shqipëtare, ri-regjistruar në vitin 1995 po si degë e Forumit të Pavaruar të Gruas Shqipëtare. Dega Elbasan, është regjistruar si shoqatë më vete më 07.01.2000 me vendim nr. 4030 të Gjykatës Rrethit Elbasan dhe ri-regjistruar me datë 10.07.2003 me vendim nr. 4030/1 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, konform ligjit të Organizatave jo Fitimprurëse në Shqipëri.

  • Dhënë shërbime konkrete në favor të grave dhe vajzave;
  • Ngritur fushata sensibilizuese;
  • Organizuar trajnime dhe ngritje kapacitetesh
  • Aktivitete dhe projekte në ndihmë të mbrojtjes së grave
  • Rritja e vetëdijes së tyre për rolin dhe të drejtat që kanë në shoqëri dhe familje

Ngritja dhe funksionimi i qendrave

Ngritja dhe funksionimi i qendrave dhe strehëzave për t’i ardhur në ndihmë grave/ vajzave me probleme

Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore

Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore, që do të ofrojnë mbrojtje të të drejtave grave/vajzave

Organizimet e fushatave sensibilizuese

Organizimi i fushatave me karakter edukues, informues e sensibilizues për mbrojtjen e të drejtave të gruas

Përmirësimi i mekanizmave ligjorë

Përmirësimi i mekanizmave ligjorë kundër dhunës dhe pabarazisë nëpërmjet përfshirjes në iniciativa

Gjithmonë do keni një mbështetje

Njoftime & Aktivitete

Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh