https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Gjithmonë do
keni një mbështetje

Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Gjithmonë do
keni një mbështetje

Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë

Aktiviteti i Forumit të Gruas Elbasan

Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

Qendra e Këshillimit

Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Qendra e Kujdesit Ditor

Ofron për rastet e paraqitura në Qendrën e Këshillimit apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

Studio Avokatore

Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Drejtoni pyetjet tuaja në rubrikën Juristi Online