HomeRreth nesh

[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”40″ row_width=”boxed_1200_left_content_wide” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”middle” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Forumi i Gruas Elbasan (FGE)” subheadline=”” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”extralarge,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”2.375em” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Forumi i Gruas Elbasan është një shoqatë jofitimprurëse, joqeveritare që është krijuar në Gusht të vitit 1991. Është e para shoqatë e këtij lloji e krijuar në rrethin e Elbasanit menjëherë pas ndryshimeve politike që ndodhën në vendin tonë. Që nga krijimi e deri më tani FGE është munduar me përkushtim dhe profesionalizëm të mbrojë të drejtat e grave duke u fokusuar kryesisht në të drejtën për të qenë e lirë e pa dhunuar dhe në të drejtën për të qenë e barabartë në jetën publike.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan” është krijuar në Gusht të vitit 1991 si degë e Forumit të Pavaruar  të Gruas  Shqipëtare, ri-regjistruar në vitin 1995 po si degë e Forumit të Pavaruar  të Gruas  Shqipëtare. Dega Elbasan, është regjistruar si shoqatë më vete më 07.01.2000  me vendim nr. 4030Gjykatës Rrethit Elbasan dhe ri-regjistruar me datë 10.07.2003  me vendim nr. 4030/1Gjykatës së Rrethit Tiranë, konform ligjit të Organizatave jo Fitimprurëse në Shqipëri.

Por,  pjesë e  target grupit të organizatës janë dhe meshkujt pasi  prania e tyre  në problemet e  grave dhe vajzave  ndikon në  trajtimin, zbutjen e zgjidhjen e problemeve  sipas përkatësisë gjinore. Organizata  ka një eksperiencë të mirë pune për të drejtat e grave, ka kapacitete trajnuese, menaxhuese dhe ofruese konkrete shërbimesh.Këto kapacitete janë krijuar hap pas hapi, vit pas viti duke marrë në konsideratë faktin se organizata i ka dhënë shumë rëndësi trajnimit dhe kualifikimit  të stafit.  Në zgjidhjen e problemeve të ndryshme organizata bashkëpunon dhe kooperon me shumë organizata të tjera dhe me qeverinë lokale.

Organizata është pjesë e rrjetit kombëtar të grave për dhunën ndaj grave dhe ndaj problemeve gjinore.Si një organizatë lokale bashkevepron dhe me organizata te tjera lokale në Elbasan si psh: Tjetër Vizion, World Vizion, Në Dobi të Gruas, dhe koordinon mjaft mirë punën së bashku me strukturat e veçanta të qeverisë lokale. Forumi i Gruas është gjithashtu pikë fokale e WAVE ( Qendra Europiane për informim kundër dhunës).

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”boxed_1200_left_right” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0,;,,;,,;,,;,” lazy_load=”yes” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ align=”left,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”middle” padding=”0,;,,;,,;,,;,” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_testimonial layout=”image_above_all” image=”” image_size=”full” image_shape=”square” star_number=”” star_color=”inherit” title=”” title_size=”inherit,;,,;,,;,,;,” author_text=”Furumi i Gruas Elbasan” author_size=”large,;,,;,,;,,;,” subauthor_text=”Qëllimet & Misioni i Shoqatës” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_quote quote_font_subset=”latin,latin-ext” quote=”Shoqata synon mbrojtjen e të drejtave të grave dhe arritjen e barazisë gjinore përmes: programeve të edukimit, ndërgjegjësimit, advokimit; shërbimeve psiko-social-ligjore për dhunën dhe shërbimeve të tjera alternative ” quote_icon=”remixicons-editor_e910″ quote_icon_color=”rgb(31,94,229)” quote_icon_size=”huge” quote_size=”2em” quote_font_weight=”800″ quote_font=”Playfair+Display” quote_line_height=”1_5″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”font-style: italic;”][/bt_bb_quote][/bt_bb_testimonial][bt_bb_separator top_spacing=”30″ bottom_spacing=”30″ border_style=”solid” border_color=”” border_width=”2px” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Profili specifik i organizatës është se bazohet në çështjet dhe në problemet e grave veçanërisht ato me probleme dhune, të grupmoshave, niveleve e besimeve të ndryshme  nga zonat urbane e ato rurale si dhe në rritjen e pjesmarrjes së gruas në jetën publike kryesisht në politikë dhe në vendimmarrje.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”middle” padding=”20″ background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4432″ size=”full” image_height=”” shape=”hard_rounded” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” remove_padding=”yes” fill_background_color=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”max-width: 715px;”][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”small,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”small,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0,;,,;,,;,,;,” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” padding=”normal,;,,;,,;,,;,” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Objekti i veprimtarisë dhe Aktivitetet e Shoqatës ” subheadline=”Objekti i veprimtarisë së Shoqatës synon arritjen e vizionit “Grua e fuqizuar, familje dhe shoqëri e emancipuar”. Fusha e veprimtarisë dhe aktivitetet e Shoqatës janë” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”extralarge,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”2.375em” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” background_color=”” style=”shadowed” shape=”soft_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Ngritja dhe funksionimi i qendrave” subheadline=”” html_tag=”h4″ line_height=”1″ size=”small,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”rgb(30,115,190)” supertitle_position=”” font=”Playfair+Display” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”rgb(30,115,190)” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Ngritja dhe funksionimi i qendrave dhe strehëzave për t’i ardhur në ndihmë grave/vajzave me probleme të dhunës dhe në vështirësi ekonomike

[/bt_bb_text][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” background_color=”” style=”shadowed” shape=”soft_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore” subheadline=”” html_tag=”h4″ line_height=”1″ size=”small,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”rgb(30,115,190)” supertitle_position=”” font=”Playfair+Display” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”rgb(30,115,190)” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Ngritja dhe funksionimi i Studios Avokatore, që do të ofrojnë mbrojtje të të drejtave grave/vajzave, informacion juridik dhe përfaqësim ligjor për gratë/vajzat dhe të gjithë individët në vështirësi ekonomike

[/bt_bb_text][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” background_color=”” style=”shadowed” shape=”soft_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Organizimet e fushatave sensibilizuese” subheadline=”” html_tag=”h4″ line_height=”1″ size=”small,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”rgb(30,115,190)” supertitle_position=”” font=”Playfair+Display” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”rgb(30,115,190)” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Organizimi i fushatave me karakter edukues, informues e sensibilizues për mbrojtjen e të drejtave të gruas, çështjeve gjinore dhe shërbimeve që ofron Shoqata

[/bt_bb_text][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” background_color=”” style=”shadowed” shape=”soft_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Organizimi i trajnimeve” subheadline=”” html_tag=”h4″ line_height=”1″ size=”small,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”rgb(30,115,190)” supertitle_position=”” font=”Playfair+Display” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”rgb(30,115,190)” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Organizimi i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të a) Të edukatorëve/mësuesve mbi konceptin gjinor për përcjelljen e tyre tek brezat e rinj; b)Të institucioneve shtetërore dhe joshtetërore për zbatimin efektiv të politikave ekzistuese kombëtare për barazinë gjinore dhe dhunën

[/bt_bb_text][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” background_color=”” style=”shadowed” shape=”soft_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Përmirësimi i mekanizmave ligjorë” subheadline=”” html_tag=”h4″ line_height=”1″ size=”small,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”rgb(30,115,190)” supertitle_position=”” font=”Playfair+Display” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”rgb(30,115,190)” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Përmirësimi i mekanizmave ligjorë kundër dhunës dhe pabarazisë nëpërmjet përfshirjes në iniciativa kombëtare e ndërkombëtare advokuese.

[/bt_bb_text][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”150,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”60,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”4293″ background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Gjithmonë do keni një mbështetje” subheadline=”” html_tag=”h2″ line_height=”1″ size=”huge,;,,;,,;,extralarge,;,extralarge” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”Aktiviteti ynë” icon=”essential_e9a9″ icon_position=”left” url=”https://forumigruaselbasan.org/sherbimet/” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” size=”medium,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” font=”inherit” style=”filled” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” icon_color_scheme=”” shape=”inherit” icon_size=”larger” font_weight=”” text_transform=”inherit”][/bt_bb_button][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”Na shkruani” icon=”remixicons-user_e911″ icon_position=”left” url=”https://forumigruaselbasan.org/contact/” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” size=”medium,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” font=”inherit” style=”outline” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” icon_color_scheme=”” shape=”inherit” icon_size=”larger” font_weight=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]