Raportet vjetore

Raportet vjetore (FGE)

Seksion i dedikuar transparencës  dhe publikimet të materialeve lidhur me projekt-raportet e publikuara nga aktivitetet e shoqatës Forumi i Gruas Elbasan (FGE), ndër vite.

Gjithmonë do keni një mbështetje