Studio Avokatore

Studio Avokatore

Studioja Avokatore ëshë e vetmja në Qarkun e Elbasanit që ofron shërbimin ligjor falas për gratë dhe vajzat prej më shumë se 20 vitesh. Ndihma ligjore falas ofrohet npm:

  • Këshillimit ligjor;
  • Hartimit të akteve juridike, drejtuar gjykatës për fillimin e çështjeve gjyqësore (kërkesë padi, kërkesa ankimore, etj.) apo drejtuar institucioneve të publike/ jo publike për sigurimin e informacionit të nevojshëm për një proçes gjyqësor (prova shkresore);
  • Përfaqësimit me Avokat falas në Komisariatet e Policisë dhe në Gjykatë;
  • Ofrimit të shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore të garantuar nga shteti për të gjithë individët në kushte të vështira ekonomike. Ligji Nr. 111/2017, datë 14.12.2017 “Për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti”, ku që nga data 10.09.2020 FGE ka marrë autorizimin nga Ministria e Drejtësisë.

Përgatitje dokumentacioni

Këshillim ligjor

Përfaqësim ligjor

Gjithmonë do keni një mbështetje