HomeKONTAKT

[bt_bb_section layout=”boxed_1400″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”60″ bottom_spacing=”60″ full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” animation=”fade_in move_up”][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”40″ row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Gjithmone do merrni një përgjigje” subheadline=”” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”medium,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Forumi i Gruas Elbasan ju fton të na kontaktoni për informacion apo shqetësim duke përdorur një nga mënyrat e mëposhtme të kontaktit në dispozicionin tuaj:

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”remixicons-map_e946″ text=”Lagjia “Luigj Gurakuqi“, Rruga Qemal Stafa, Pallati 70, Hyrja 2, Apartamenti 3, Elbasan” url=”#” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”fontawesome_f017″ text=”E hëne- E premte: 08:00- 16:00″ url=”#” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”remixicons-logos_e9b0″ text=”+355 (0) 69 651 1674″ url=”tel:+355696511674″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”fontawesome5solid_f879″ text=”+355 (0) 68 485 3147″ url=”tel:+355684853147″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”remixicons-business_e968″ text=”forumigruaselbasan1991@gmail.com” url=”mailto:forumigruaselbasan1991@gmail.com” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”50″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Na kontaktoni në rrjetet sociale” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”normal,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”outside” font=”inherit” font_size=”20px” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”700″ outline_text=”” outline_size=”inherit” outline_align=”inherit” line_height=”” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” headline_side_text=”” side_text_size=”medium” side_text_color=”” image=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”ioniconslogos_e919″ text=”Forumi i Gruas Elbasan” url=”https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”fontawesome_f099″ text=”Forumi i Gruas Elbasan” url=”https://twitter.com/forumigruaselba?lang=en” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”fontawesome_f16d” text=”forumigruaselbasan” url=”https://www.instagram.com/forumigruaselbasan/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D” url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon size=”extrasmall,;,,;,,;,,;,” icon=”fontawesome5brands_f167″ text=”Forumi i Gruas Elbasan (FGE)” url=”https://www.youtube.com/@forumiigruaselbasanfge2168″ url_title=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”accent-light-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”borderless” text_color_scheme=”light-accent-skin” text_size=”” shape=”square” icon_padding=”regular”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Mund të na shkruani edhe në postën tonë elektronike që ne t`ju mund të kontaktojmë më pas. Ju garantojmë se të dhënat tuaj plotësuar në formën e mëposhtme të kontaktit do të ruhen në anonimat të plotë.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 submit_button_size=”normal” submit_button_alignment=”left” contact_form_id=”2777″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” submit_button_style=”alternate” input_fields_style=”filled” background=”transparent_dark”][/bt_bb_contact_form_7][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_small,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” animation=”fade_in move_up”][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” order=”0%$%%$%%$%%$%” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_raw_content raw_content=”PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hNHYxNjY1OTA5OTE1ODQzITZtOCExbTchMXNmdFlmQkNlOENKNlBSRXhhYlRSN01BITJtMiExZDQxLjExMjQwODg0NzQ0MDg0ITJkMjAuMDg1NTQ5NDU0MzY2NzkhM2YzMjUuNjIwNTc2ODA0NDM1MTMhNGYtMS42ODQ4OTM5ODQzMzkzNTM4ITVmMC43ODIwODY1OTc0NjI3NDY5IiB3aWR0aD0iMTkyMCIgaGVpZ2h0PSI2NTAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MDsiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiByZWZlcnJlcnBvbGljeT0ibm8tcmVmZXJyZXItd2hlbi1kb3duZ3JhZGUiPjwvaWZyYW1lPg==”][/bt_bb_raw_content][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_small,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” animation=”fade_in move_up”][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” order=”0%$%%$%%$%%$%” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_raw_content raw_content=”PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hNHYxNjY1OTA5OTE1ODQzITZtOCExbTchMXNmdFlmQkNlOENKNlBSRXhhYlRSN01BITJtMiExZDQxLjExMjQwODg0NzQ0MDg0ITJkMjAuMDg1NTQ5NDU0MzY2NzkhM2YzMjUuNjIwNTc2ODA0NDM1MTMhNGYtMS42ODQ4OTM5ODQzMzkzNTM4ITVmMC43ODIwODY1OTc0NjI3NDY5IiB3aWR0aD0iNDUwIiBoZWlnaHQ9IjMwMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowOyIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIGxvYWRpbmc9ImxhenkiIHJlZmVycmVycG9saWN5PSJuby1yZWZlcnJlci13aGVuLWRvd25ncmFkZSI+PC9pZnJhbWU+”][/bt_bb_raw_content][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]