Lista e pyetjeve

Lista e pyetjeve

Më poshtë pasqyrohet lista e pyetjeve të bëra publike në rubrikën “Juristi Online” mundësuar nga Forumi i Gruas Elbasan.

[anspress]

Autorizimi i Ministrisë 2022

Autorizimi i Ministrisë Drejtësisë për Ofrimin e Sherbimit Juridik nga FGE 2022

Autorizimi i Ministrisë 2020

Autorizimi i Ministrisë Drejtësisë për Ofrimin e Sherbimit Juridik nga FGE 2020

Çfarë FGE ofron

Profili specifik i organizatës është se bazohet në çështjet dhe në problemet e grave veçanërisht ato me probleme dhune, të grupmoshave, niveleve e besimeve të ndryshme nga zonat urbane e ato rurale si dhe në rritjen e pjesmarrjes së gruas në jetën publike kryesisht në politikë dhe në vendimmarrje.
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_01.jpg

Përgjigje të dhëna

Ju mund të shikoni përgjigjet e disa nga problematikave të drejtuara e të bëra publike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

Qendra e Këshillimit

Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Strehëza e emergjencave

Ofron për rastet e paraqitura në Qendrën e Këshillimit apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

Studio Avokatore

Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Gjithmonë do keni një mbështetje