Partnerë & Donatorë

Partnerë & Donatorë

Seksion i dedikuar pasqyrimit të partnerëve tanë, donatorëve dhe bashkëpunëtorëve në shumë projekte dhe aktivitetet të shoqatës Forumi i Gruas Elbasan (FGE).

https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/forumi_gruas_elbasan_partneret_1.1.png

Gjithmonë do keni një mbështetje