HomeSHERBIMET

[bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” negative_margin=”” full_screen=”yes” vertical_align=”middle” color_scheme=”dark-skin” background_color=”rgb(255,255,255)” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: fixed; right: 0; left: 0; top: 0; bottom: 0; z-index: -1;”][bt_bb_column order=”0,;,,;,,;,,;,” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” padding=”normal,;,,;,,;,,;,” background_image=”4390″ inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”height: 100%;”][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ row_width=”boxed_1200″ color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”100″ background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ image=”2814″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”mix-blend-mode: multiply; left: 0%; top: 50%; transform: translatey(-50%); max-width: 100%;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Gjithmonë do
keni një mbështetje” subheadline=”Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë” html_tag=”h1″ line_height=”1″ size=”extralarge,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”4.375em” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ row_width=”boxed_1200″ color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”40″ background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ image=”2814″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”mix-blend-mode: multiply; left: 0%; top: 50%; transform: translatey(-50%); max-width: 100%;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Gjithmonë do
keni një mbështetje” subheadline=”Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë” html_tag=”h1″ line_height=”1″ size=”extralarge,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”4.375em” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1400″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”60,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”medium,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”40″ row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”middle” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Aktiviteti i Forumit të Gruas Elbasan” subheadline=”Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh” html_tag=”h2″ line_height=”1″ size=”medium,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”40″ bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”” background_color=”” style=”shadowed” shape=”hard_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4348″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”https://forumigruaselbasan.org/qendra-e-keshillimit/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”bottom” remove_padding=”30″ fill_background_color=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Qendra e Këshillimit” subheadline=”Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”normal,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”dark-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”2.188em” font_weight=”800″ url=”https://forumigruaselbasan.org/qendra-e-keshillimit/” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_image][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”” background_color=”” style=”shadowed” shape=”hard_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4346″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”https://forumigruaselbasan.org/qendra-e-kujdesit-ditor/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”bottom” remove_padding=”30″ fill_background_color=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Strehëza e emergjencës” subheadline=”Ofron për rastet e paraqitura në strehëza e emergjencës apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”normal,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”dark-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”2.188em” font_weight=”800″ url=”https://forumigruaselbasan.org/streheza-e-emergjences/” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_image][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_card image_position=”image_above_content” read_more_text=”” read_more_link=”” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”” background_color=”” style=”shadowed” shape=”hard_rounded” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4347″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”https://forumigruaselbasan.org/studio-avokatore/” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”bottom” remove_padding=”30″ fill_background_color=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Studio Avokatore” subheadline=”Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan” html_tag=”h3″ line_height=”1″ size=”normal,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”dark-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”2.188em” font_weight=”800″ url=”https://forumigruaselbasan.org/studio-avokatore/” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_image][/bt_bb_card][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1400″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”60,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”60,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”bottom” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Njoftime & Aktivitete” subheadline=”Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh” html_tag=”h2″ line_height=”1″ size=”medium,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”800″ url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_post_slider pause_on_hover=”yes” image_position=”image_beneath_content” read_more_text=”” arrows_position=”outside” number=”6″ category=”” height=”auto” animation=”no_animation” show_dots=”outside” slides_to_show=”3″ gap=”medium” auto_play=”1500″ overflow=”no” show_category=”” show_date=”show_date” show_author=”” show_comments=”” show_excerpt=”” show_read_more=”” show_image=”show_image” target=”_self” size=”full” active_dot_color=”accent” inactive_dot_color=”dark” background_color=”rgb(255,255,255)” shape=”hard_rounded” style=”shadowed” read_more_icon=”” read_more_icon_color_scheme=”dark-accent-skin” paging_design=”numbers” arrows_style=”dark” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_post_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”250,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”60,;,,;,,;,,;,” negative_margin=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”4327″ background_overlay_custom_css=”” background_overlay_color=”” background_position=”” background_size=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in zoom_out” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” border_color=”” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” side_text_size=”medium” superheadline=”” headline=”Drejtoni pyetjet tuaja në rubrikën Juristi Online” subheadline=”” html_tag=”h2″ line_height=”1″ size=”huge,;,,;,,;,extralarge,;,extralarge” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” dash=”none” dash_type=”line” dash_color=”accent” dash_custom_color=”” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” headline_side_text=”” side_text_color=”” image=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”Dërgo pyetjen tënde” icon=”fontawesome_f29c” icon_position=”left” url=”https://forumigruaselbasan.org/lista-e-pyetjeve/pyet-avokatin/” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” size=”medium,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” font=”inherit” style=”filled” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” icon_color_scheme=”” shape=”inherit” icon_size=”larger” font_weight=”” text_transform=”inherit”][/bt_bb_button][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”Lista e pyetjeve publike” icon=”fontawesome_f0e6″ icon_position=”left” url=”https://forumigruaselbasan.org/lista-e-pyetjeve/” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,” size=”medium,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” font=”inherit” style=”outline” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” icon_color_scheme=”” shape=”inherit” icon_size=”larger” font_weight=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”60″ border_style=”none” border_color=”” border_width=”” text=”” text_size=”small” text_color=”” text_weight=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]