https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Gjithmonë do
keni një mbështetje

Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/bgn-floater_1.png

Gjithmonë do
keni një mbështetje

Për çdo nevojë dhe problematikë tuaj ju do keni mbështetjen tonë

Aktiviteti i Forumit të Gruas Elbasan

Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_04.jpg

Qendra e Këshillimit

Ofron falas nëpërmjet telefonit dhe ballë për ballë për gratë me probleme dhune dhe në vështirësi ekonomike
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_02.jpg

Strehëza e emergjencës

Ofron për rastet e paraqitura në strehëza e emergjencës apo të referuara nga OJF e institucione shtetërore
https://forumigruaselbasan.org/wp-content/uploads/2022/10/FGE_sherbimet_03.jpg

Studio Avokatore

Studio Avokatore asiston gratë në nevojë për asistencë ligjore dhe përfituese në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Njoftime & Aktivitete

Seksion i dedikuar pasqyrimit të plotë të aktivitetit të organizatës duke filluar nga Daljet në Media, Njoftimet, Thirrje për Aplikime dhe Publikime të ndryshme në kuadër problematikash ose projektesh

Drejtoni pyetjet tuaja në rubrikën Juristi Online