Kërkesë për Ofertë Datë 01/09/2023- Forumi Gruas Elbasan

20 Nëntor, 2023by 1

KËRKESË PËR OFERTË

 

  1. Kërkuesi (Blerësi): Forumi i Gruas Elbasan

Lagjia “Luigj Gurakuqi”, Rruga “11 Nëntori”, Pallati 70, Sh 2, Apt.3,  Elbasan. Cel. 0696511674

  1. Ofruesi (Shitësi): ___________________________________________
  2. Objekti: Trajtim dhe shërbime për self- care

 

SHIKO FORMULARIN E PLOTE